keskiviikko 24. huhtikuuta 2019

Sanoma, rakkaalleni -kirja

Herran Rauhaa kaikille!

Olemme tekemässä kirjaa nimimerkki Katso7:n saamista sanomista, jotka löytyvät Pelastussanoma-sivuston Profetiat-osiosta, ketjusta "Sanoma sinulle. Rakkaani!".

Kirjan on tarkoitus valmistua nyt kevään 2019 aikana ja keräämme siitä ennakkotilauksia jo nyt. Voit tilata kirjan itsellesi lähettämällä postiosoitteesi sähköpostiin:

sanoma.rakkaalleni@gmail.com

Kirja toimitetaan postiennakolla ja siitä peritään noudon yhteydessä kustannusten kattamiseksi noin 10 euroa. Kirja itsessään on siis ilmainen, eikä sillä tavoitella rahallista voittoa.

Linkki saatuihin sanomiin:

www.pelastussanoma.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=4&t=1381


maanantai 28. tammikuuta 2019

Vertaus viikunapuusta

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.
35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Uskon, että me elossa olevat olemme viikunapuun sukupolvi, joka tulee näkemään Jeesuksen ennustamien lopun ajan tapahtumien tapahtuvan, alkaen seurakunnan ylöstempauksesta. Tiedän, että monet rehelliset ja vilpittömät kristittyjen sukupolvet ovat ajatelleet näin, miksi tämä sukupolvi olisi siis erilainen, tässä muutamia syitä.

Merkit moraalisesta rappiosta, humanismin noususta ja oman itsensä palvomisesta


Toinen kirje Timoteukselle 3
1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja,
7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.

Jeesus sanoi, että ominaista ajalle juuri ennen Hänen tulemistaan, ovat väkivalta ja pahansuopuus, aivan kuten Nooan päivinä, ennen vedenpaisumusta.

Ensimmäinen Mooseksen kirja 6
11. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.
12. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä.
13. Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Eksyttävät opetukset ja väärät opettajat


Väärät opetukset seurakunnassa ja ulkokullattu kristillisyys ovat myös merkkejä viimeisistä päivistä. Ivallista, että silloin kun kirkon pitäisi olla entistä voimakkaammin palava uskoa kohtaan, on se vetäytyneempi ja maallisempi kuin koskaan aikaisemmin. Raamattu sanoo näin:

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 4
1. Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Tässä on huomattavaa, että villitsevillä hengillä tai riivajilla on oppeja. Suuri osa ihmistä on kääntynyt kokonaan pois kristinuskosta ja täyttävät uskonnollisuuden tarpeensa eksyttävillä opetuksilla. Tämä pätee kuitenkin myös kristittyihin, sillä yksikin sokea paimen tai väärä opettaja pystyy harhauttamaan kokonaisen seurakunnan. Kuten Raamatussa sanotaan: ”vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan”.

Toinen kirje Timoteukselle 4
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Ei ole mitään pahempaa kuin seurakunnan paimen, joka rakastaa ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Huomattavaa on, ettei maailmassa ole “uskonnon” puutetta, vaan ihmiset eivät halua kuulla todellista evankeliumien sanomaa, vain ns. hyvän päivän uskonnollisuutta.

Myös Jeesus varoitti viimeisinä päivinä tulevasta uskonnollisesta petoksesta. Se on ensimmäinen asia, jonka Hän mainitsee opetuslasten kysyessä merkkejä Hänen paluustaan ja Jumalan Valtakunnan tulosta maan päälle.

3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.

Pilkkaajat

Eräs paholaisen keino saada ihmisiä harhautetuksi viimeisinä päivinä, on kyseenalaistaa Kristuksen Toinen Tuleminen heidän elinaikanaan.

Toinen Pietarin kirje 3
3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4. ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."

Jeesus sanoi, että paha palvelija on se, joka kääntää ihmisten mielet pois Herran tulemisesta ja sanoo sen tapahtuvan vasta kaukaisessa tulevaisuudessa, aikana josta ei nyt tarvitse välittää.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
48. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',

Myös profeetta Aamos puhuu samasta asiasta:   

Aamos 6
1. Voi suruttomia Siionissa, huolettomia Samarian vuorella, kansoista
ensimmäisen ylimyksiä, joiden tykö Israelin heimo tulee!
2. Menkää Kalneen ja katsokaa, sieltä kulkekaa Suureen Hamatiin ja käykää filistealaisten Gatiin: ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat, onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne?
3. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne väkivallan, valtaistuimelle istumaan;

Sotia ja sanomia sodista, ahdistus ihmisten keskuudessa sekä luonnonkatastrofit

Kansakunnat ja kansat ovat kerääntymässä sotaa varten. Viimeisten sadan vuoden aikana maapallolla on ollut kaksi suurta maailmansotaa ja nyt olemme kolmannen kynnyksellä.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua

Toiseksi viimeinen jae puhuu nälänhädästä ja maanjäristyksistä eri puolilla maapalloa, jotkut Raamatun käännökset myös kulkutautiepidemioista. Nämä ovat vaikeasti tulkittavia merkkejä, sillä kyseisiä ilmiöitä on ollut kaikkina aikoina. Jeesus antaa kuitenkin vihjeen niiden luonteesta: ne ovat kuin synnytyskipuja, jotka tihentyvät ja voimistuvat. Tämän ajan tapahtumat ovat siitä erikoisia, että ne todella tuntuvat kiihtyvän jotakin pistettä kohti.

Jumala käyttää luonnonilmiöitä viesteinään tai varoituksina, kuten vedenpaisumuksessa, Jeesuksen ristinkuolemassa tai luomiskertomuksessa, jossa Hän asettaa taivaan valot merkiksi osoittamaan eri aikoja ja ajan kulkua.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21
25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Israelin kansa tärkeimpänä ajan merkkinä

Vuonna 1948 Israelin valtio syntyi kirjaimellisesti yhden päivän aikana. Tämä tapahtui melkein kaksi tuhatta vuotta kestäneen juutalaisen kansan hajaannuksen jälkeen, joka alkoi roomalaisten tuhottua juutalaisten temppelin Jerusalemissa vuonna 70 jKr. Israelin valtio on tärkeä ajan merkki, sillä Raamattu kertoo, että lopun aikoina Jumala kerää valitun kansansa takaisin yhteen, heille luvattuun maahan, ja että Jerusalem on oleva heidän kaupunkinsa.

Jesaja 11
12. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

Jesaja 66
8. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.

Israelin alue oli ennen vuotta 1948 lähinnä erämaata, juutalaiset saivat sen jälleen viljelykelpoiseksi kastelujärjestelmien avulla. Myös Raamattu kertoo tästä:

Jesaja 35
1. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin
lilja.
2. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden.

Hesekiel 36
33. Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen,
34. ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.
35. Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja'.

Psalmit 102
17. kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa,

Jerusalemin kaupunki on kaikkien Raamatun ennustusten keskipiste. On mielenkiintoista, että nykypäivänä lähes koko maailma on huolissaan tämän muinaisen kaupungin ympärillä vellovasta kiistasta. Raamattu on ennustanut, että viimeisinä päivinä kaikki kansakunnat ovat osallina “Suuren Kuninkaan Kaupungin” kohtalossa.

Sarkaja 12
2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Jumala on luvannut siunata niitä, jotka siunaavat Israelia ja kirota ne, jotka kiroavat sitä. Tällä hetkellä Israelin valtiota yritetään jakaa juutalaisten ja palestiinalaisten rauhansopimuksella. Maailma on todellakin ottanut Jerusalemin “väkikivekseen”, tällä saattaa olla kohtalokkaita seurauksia.

Jooel 3
1. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan
ja Jerusalemin kohtalon,
2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Jeesus ennusti, että lopun aikoina Jerusalemissa todellakin asuisi juutalaisia, ja että maapallon kansakunnat kokoontuvat siellä ahdistuksen aikana.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21
24. ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

Eräs merkki lopun ajoista, joka usein unohdetaan, on ihmiskunnan nopea teknologinen kehittyminen aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Profeetta Daniel sai ennustuksen:

4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

Viimeisen sadan vuoden aikana ihmisen käyttämä tekniikka on kehittynyt lähes eksponentiaalisesti. Nykypäivänä voimme matkustaa nopeasti pitkänkin matkan päähän, jopa avaruuteen asti. Voimme olla yhteydessä toisella puolella maailmaa olevan henkilön kanssa ja lääketiede kehittyy harppauksin koko ajan. Useat Raamatun ennustukset, jotka ovat ennen olleet mahdottomia ymmärtää, ovat nykyisin ihmisten arkipäivää. Esimerkiksi Johanneksen ilmestyksen kahden todistajan kuolema, jota koko maailma tulee samanaikaisesti ihmettelemään, on ennen nykyistä reaaliaikaista uutisointia ollut arvoitus.

Myös Johanneksen ilmestyksen kuvaukset sodan aiheuttamista tuhoista ovat ennen ydinaseiden aikaa vaikuttaneet mahdottomilta. Suureen Ahdistukseen jäävät ihmiset joutuvat todistamaan sellaisia sotia ja joukkotuhoja, joita maailma ei ole ennen nähnyt. Jeesus sanoi Öljymäellä:  “ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi”.

Tärkein merkki viimeisistä päivistä on kuitenkin Israelin valtion syntyminen ja kansan hajaannuksen päättyminen. Viikunapuun katsotaan Raamatussa symboloivan juuri Israelia. Jeesuksen vertaus viikunapuusta, sen versomisesta ja tämän näkevästä sukupolvesta vastaa opetuslasten kysymykseen Hänen Toisesta Tulemisestaan ja lopun aikojen alkamisesta. Se sukupolvi, joka näkee viikunapuun versovan, näkee myös lopun aikojen alkavan.

Johanneksen ilmestys 6
12. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

Johanneksen ilmestys 7
9. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
..
13. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
14. Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Lopun ajoilla tarkoitetaan viimeistä seitsemän vuoden ajanjaksoa eli Suurta Ahdistusta, jolloin antikristus hallitsee maailmaa. Jeesus kuitenkin pelastaa hänelle uskolliset ihmiset ainakin tämän ajan pahimmasta vaiheesta niin sanotussa seurakunnan ylösotossa. Tämän hetken tarkka ajankohta on salattu ja siihen asti maapallon ihmiset elävät normaalia elämäänsä, vaikkakin kasvavan ahdistuksen keskellä.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
..
30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
..
36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
..
40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

Raamattu kehottaa kaikkia, myös jo uskossa olevia, turvautumaan Jeesukseen päivittäin ja tunnustamaan Hänelle syntinsä, jolloin on osallisena pelastuksesta Hänen Ristintyönsä kautta. Jokaisen ihmisen on kuitenkin tehtävä valinta tämän elämän aikana, täällä maan päällä. Älä siis epäröi vastata Herramme kutsuun, vielä kun aikaa on!

Evankeliumi Johanneksen mukaan 20
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

tiistai 11. joulukuuta 2018

Herra Vapauttaa addiktioista

Maailma ruokkii ihmisiä moniin vahingollisiin tekoihin ja ennen kuin huomaakaan, niistä muodostuu elämäntapa, pahimmillaan addiktio. Markku kertoo, kuinka hän pääsi eroon alkoholista, skitsofreniasta ja homoseksuaalisuudesta Herran kutsuessa häntä.


maanantai 10. joulukuuta 2018

Kenen lapsi sinä olet?

Mark 14:36 ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

Gal 4:6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

Room 8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Jeesus Kristus, Jumalan ainoa Poika. Jumala, joka syntyi ihmiseksi, alensi itsensä, joi puolestamme karvaan maljan, viattomana otti vastaan Jumalan Vihan. Sen kaiken, mikä olisi kohdannut meitä, meidän uskottomuutemme vuoksi. Kun me tunnustamme syntimme ja uskomme, että Kristus, Viaton Uhrikaritsa kantoi ne Ristille ja otamme anteeksiannon Hänen Nimessään ja Peseydymme Hänen Veressään, me saamme sisäämme lapseuden Hengen joka huutaa Pyhän Jumalan puoleen Abba, isä!

Onko Kaikkivaltias Jumala sinun Isäsi? Oletko Jumalan lapsi? Jos olet, voit olla turvallisella mielellä, vaikka maailma potkii sinua vastaan ja kaikki tuntuu epäonnistuvan. Isäsi tietää, mikä Sinulle on parasta. Aina se ei ole sinun mielesi mukaista, mutta jos olet isä tai äiti, et sinäkään anna lapsellesi kaikkea mitä hän haluaa, et pelkkiä herkkuja vaan sallit hänelle myös pettymyksiä ja ennen kaikkea terveellistä ruokaa ja pyrit olemaan hänen suojanaan ja turvanaan, varjelemaan pahalta.

Oletko koskaan miettinyt luomiskertomusta? Jumala teki kaiken valmiiksi ja sen jälkeen loi ihmiset. Isä haluaa sinulle vain hyvää, mutta aina se ei tarkoita sitä, että saat kaiken mitä ITSE haluat. Mutta jos mukaudut hänen tahtoonsa, kiellät itsesi ja omat lihalliset halusi, saat paljon enemmän. Me emme elä näkemisessä vaan USKOSSA. Jumala on Sanassaan kertonut meille, mitä on tulossa. Sen vuoksi kun ahdistukset ja vainot lisääntyvät, voimme rohkeasti nostaa päämme, tiedämme että vapautuksen aika on lähellä.

Ihmisruumissa vaeltassaan Jeesus oli kuitenkin Jumala ja Hän olisi voinut tehdä mitä haluaa. Mutta Hän ei tehnyt, koska Hänen ruokanaan oli se, että Hän tekee Lähettäjänsä eli Isä Jumalan tahdon. Tuskissaan Hän rukoili, että isä ottaisi maljan pois, mutta tyytyi Isänsä tahtoon. Hänen tiensä ei ollut helppo, eikä meillekään ole luvattu maallista menestystä. Päin vastoin. Monet luopuvat/pettyvät uskoon, kun se ei tuokaan mainetta, kunniaa ja menestystä. Me odotamme parempaa, ei sitä, mitä maailma voi meille tarjota. Onko tämän maailman ruhtinas, sielunvihollinen, saanut sinut pauloihinsa?

"Jos kumarrat minua, saat kaiken tämän?"
"Onko Jumala todella sanonut?"
"Et sinä suinkaan kuole..."

Oletko tämän maailman lapsi, vai onko sinun isäsi Kaikkivaltias Jumala. Jokapaikassa oleva ja kaikkinäkevä. Hän, joka viimeiseen asti odottaa, että Sinä kääntyisit ja ottaisit vastaan anteeksiannon ja armon. EI Hän halua Sinun joutuvan kadotukseen, se on varattu vain Perkeleelle ja hänen enkeleilleen.

Ystävät rakkaat, jotka ette vielä tunne Kristusta, sydämeni pohjasta huudan ja pyydän: Ottakaa vastaan anteeksiantamus ja astukaa uuteen elämään! Vaikka tie on kaita, se vielä lopulta iankaikkiseen iloon. Kristityn elämä saattaa näyttää tylsältä ja täynnä kieltoja, mutta oikeasti se on päin vastoin. Pääset vapaaksi! Sinulla on vapaus olla mukautumatta tämän maailman menoon. Taistelu omaa lihaa vastaan jatkuu niin kauan kuin me olemme tässä maallisessa ruumiissamme. Mutta Herra on meidän voimanamme. Isä rakastaa sinua. Hän haluaa juuri Sinut takaisin kotiin. Hän käärii helmansa ja juoksee sinua vastaan, kun näkee sinun kääntyvän takaisin kotiin päin.

Jeesus sanoo: "Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon."

Jätä taakkasi Ristin juurelle, mitä ne sitten ikinä ovatkaan. Älä kanna turhia painoja mukanasi. Sinä et ole orja vaan lapsi. Lapsi on vapaa ja perillinen.

Kukaan meistä ei tiedä päiviemme määrää. Sinun kohdallasi päivät voivat loppua tänään. Niinpä vetoan sinuun, jos sinä tänä päivänä, tällä hetkellä kuulet Hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi vaan ota Kristus vastaan Herranasi ja Vapahtajanasi. Huomenna voi olla liian myöhäistä.

HERRA! Avaa sokeat silmät! Anna kuurojen korvien kuulla! HERRA ARMAHDA LUOTUJASI!

Aamen.


torstai 13. syyskuuta 2018

Pue yllesi Jumalan sota-asu

HYVÄÄ HUOMENTA, ISÄ
HYVÄÄ HUOMENTA, JEESUS
HYVÄÄ HUOMENTA, PYHÄ HENKI

Taivaallinen Isäni, Sanasi mukaisesti annan ruumiini eläväksi,
pyhäksi, Sinulle otolliseksi uhriksi. Room. 12:1

Nyt, Isä, seison kupeet totuuteen vyötettyinä, pukunani vanhurskauden haarniska ja kenkinä alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa otan uskon kilven, jolla voin sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja otan vastaan pelastuksen kypärin ja Hengen miekan, joka on Jumalan Sana. Ef. 6:14-17

Ja Sinun Sanasi mukaisesti Sinun kunniasi seuraa minun suojanani. Jes. 58:8

Nyt, Taivaallinen Isäni, ylistän Sinua ja kiitän Sinua siitä sota-asusta, johon olen saanut pukeutua tätä päivää varten. Isä, Jeesuksen nimessä Sanasi mukaan olen nyt täydellisesti Sinun sota-asuusi puettu.

Kristus-kalliolle minä rakennan elämäni, kotini ja avioliittoni ja tuonelan portit eivät sitä voita. Matt. 16:18

Herra, Sinä olet minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ps. 23:11

Sillä Sinä, minun Jumalani olet rikkautesi mukaisesti täyttävä kaikki minun tarpeeni kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa, ja kaikki minä voin Sinussa Jeesus, joka minua vahvistat. Fil. 4:13-19

Hajoitan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Sinun tuntemistasi vastaan, ja vangitsen jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Sinulle Kristus, 2 Kor. 10:5, ja heitän kaikki murheeni sinun päällesi, sillä Sinä pidät minusta huolen. 1 Piet. 5:7

Minä ylistän Sinua siitä, että saan nauttia taivaallisesta terveydestä, sillä Sinä olet minun Jumalani, joka parannat kaikki minun sairauteni. Ps. 103:3, ja Sinun haavasi kautta minä olen parannettu Jes. 53:5

Ylistän Sinua ja kiitän sinua hyvinvoinnistani ja hyvästä terveydestäni ja totuudesta, joka minussa pysyy ja on oleva minun kanssani iankaikkisesti.
2 Joh. 2

Ilo Sinussa, Herra, on minun väkevyyteni. Neh. 8:10

Isä, olen rukoillut Sanasi mukaisesti, ja Sinä olet sanonut, että Sinä valvot Sanaasi toteuttaaksesi sen, Jer. 1:12. Isä, tule ja elä minussa väkevänä tänään, sillä minä olen kokonaan Sinun, Jeesuksen nimessä, AAMEN.

Tämä tunnustus on levinnyt ympäri maailman parantaen ja muuttaen ihmisten elämää. Muista, että jokaisesta ääneen lausutusta sanasta tulee todellisuutta, joka joko rakentaa tai tuhoaa. Yllä olevien asioiden pelkkä ajatteleminen ei riitä. Sinun täytyy sanoa ne ääneen!Lähde: https://tuulavain.vuodatus.net/lue/2009/03/pue-yllesi-jumalan-sota-asu

maanantai 27. elokuuta 2018

Lihan ja Hengen yhteys - Aineellinen vastaan aineeton

Raamatunkohdat vuoden 1933,38 suomennoksesta ellei toisin mainita.

"Teidän TÄYTYY syntyä uudesti, ylhäältä."

Joh. 3:7

"Jeesus vastasi: 'Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.'"
Joh. 3:5-6

Jokainen tähän maailmaan syntynyt mies tai nainen on tehty kolmesta (3) selvästi erillisestä osasta:

"Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen."
1 Tess. 5:23

1. RUUMIS. Tämä on ihmisen aineellinen osa. Se on liha, joka sinällään on vain merkityksetön yhdistelmä mineraalisia rakennusaineita (mutta koostuu lähinnä vedestä), ja se on sopusoinnussa luonnon ja tämän maailman hengen kanssa. Se kasvaa, vanhenee, alkaa heiketä ja lopulta kuolee, ja maatuu sitten takaisin perusaineksiksi, ja päätyy osaksi maan tomua. Ruumis on osa ihmistä, mutta se EI määritä ihmistä KOKONAISUUDESSAAN.

"Ja ettet lopulta päätyisi huokailemaan ruumiisi ja lihasi riutuessa."
Sananl. 5:11

2. SIELU. Tämä on ihminen minuus, se on osa ihmisen HENKISTÄ elementtiä. Se on niin sanotusti ihmisen yksilöllinen "Minä Olen" (ihminen on luotu Jumalan kuvaksi), se on hänen "sydämensä". Vaikka ihmisen yksilöllinen sielu ei ollut olemassa ennen kuin hänen vanhempansa hedelmöittivät hänet, tulee se silti elämään aiankaikkisesti. Toinen ihminen ei sitä voi tappaa:

"Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin."
Matt. 10:28

Kun ihmisen ruumis kuolee, hänen sielunsa jättää lihallisen ruumiin:

"Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin."
1. Moos 35:18

3. HENKI. Tämä on voiman ja ohjauksen lähde sekä sielulle että ruumiille; on se sitten hyvä tai paha, valoisa tai pimeä, Pyhä tai epäpyhä, puhdas tai epäpuhdas, lähtöisin saatanasta tai lähtöisin Jumalasta:

"Mutta Jesus käänsi itsensä ja nuhteli heitä, sanoen: ette tiedä, minkäkaltaisen hengen te olette."
Luuk 9:55 (Biblia 1776, vuoden 1933,38 käännös ei sisällä jaetta b)

Se, missä sielu viettää iankaikkisuuden irtautumisensa jälkeen, riippuu ihmisen henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan (pelastettu tai pelastumaton sielu). Ihminen on ikuinen olento. Hän itse määrittää oman kohtalonsa. Raamattu Itse asiassa sanoo ihmisten olevan "jumalia" (kirjoitettuna pienellä j:llä).

"Jeesus vastasi heille: 'Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: "Minä sanoin: te olette jumalia?"'"
Joh. 10:36

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."
1. Moos. 1:27

Pelastumattomat miehet tai naiset, jotka ovat syntyneet vain yhdesti, ovat iankaikkisesti vaarassa. Sillä näiden pelastumattomien miesten tai naisten ruumiit ja sielut ovat sidottuna kuolemaan tämän nykyisen maailman hengen kanssa, ja kun tämän maailman aineelliset ja aineettomat elementit (mukaan lukien itse "Kuolema") heitetään tuliseen järveen (ks. Ilm. 20:13-15), nämä ikuiset sielut, elävät tai jo kuolleet, menehtyvät näiden kanssa.

Mikä siis tarkalleen ottaen on pelastumattoman ja pelastetun sielun välinen ero? Mitä "uudestisyntyminen" oikeastaan tarkoittaa? Vastaus kuuluu: se on jotakin mitä Jumala tekee ihmiselle sillä hetkellä kun hän vastaanottaa Herramme Jeesuksen pelastajanaan; se on TOIMENPIDE.

Onko lääkäri joskus suorittanut sinulle jonkin toimenpiteen? Lääkärihän käyttää veistään leikatakseen pois jotakin sairasta. Myös Jumala "operoi" tällä tavalla. Mutta Hän käyttää skalpellin sijasta "Herran Miekkaa". Herra on se "Suuri Parantaja" (Luuk. 5:31), joka katkaisee suoran (mutta näkymättömän) yhteyden ihmisen hengen ja lihan välillä.

"Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija."
Hepr. 4:12

"Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista."
Kol. 2:12

Tämä "toimenpide" on hengellinen ympärileikkaus. Ihmisen liha leikataan irti hänen sielustaan ja hänet annetaan Jumalan Hengelle:

"Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta."
Room. 2:29

Kun ihminen on vastaanottanut pelastuksen ilmaisen lahjan, uskon kautta Herramme Jeesuksen Kristuksen vuodatetussa veressä, ja kasvaa ja kypsyy Herrassa (jatkuvassa pyhityksessä), hän alkaa huomata muutoksia ajattelussaan. Hän huomaa, että hänen sydämensä (sielu) kasvaa enemmän ja enemmän yhteisymmärrykseen Jumalan ja Hänen lakinsa kanssa (joka on hengellinen), mutta hänen lihansa haluaa noudattaa tämän maailman tapoja. Kaikilla aidosti uudelleensyntyneillä uskovilla on tavallaan jakautunut persoonallisuus. Ja vaikka ihminen välttääkin tekemästä syntiä (emme toimi pysyäksemme pelastuksessa), synti pysyy silti hänen kristillisen kasvupolkunsa varrella. Paavali havainnollistaa tämän hyvin roomalaiskirjeessään:

"Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia."
Room. 7:21-25

Ihmisen sielu on pelastetttu, mutta hänen lihansa, hänen olemassa oleva fyysinen ruumiinsa on edelleen kuoleva, eikä sitä voida pelastaa. Se menehtyy ja palaa maahan. (Ihminen saa uuden ruumiin myöhemmin.) Ihmisen liha himoitsee asioita, jotka ovat laittomia, kun taas samaan aikaan hänen sydämensä ja Henkensä haluavat tuomita sellaiset ajatukset ja tuntemukset, ja antavat voimaa kiusauksen välttämiseen. Mutta yksikään uskova ei ole täydellinen lihassa, ja kulkiessaan elämänsä läpi hän voi joskus antaa noiden tuntemusten johdattaa itsensä lihan syntiin (mutta ei sydämen syntiin).

TOSIASIA: Uskovan ihmisen liha haluaa edelleen tehdä syntiä, myös sen jälkeen kun hänet on pelastettu:

"Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä."
1. Joh. 1:8

"Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas."

1. Joh. 2:1

Kun tämä tapahtuu, alkaa synnintunto vaikuttaa meissä, ja uskova ihminen alkaa huolehtia pelastuksensa menettämisestä, tai siitä että hän tekisi jonkin peruuttamattoman synnin. Mutta näin ei voi tapahtua. TOSIASIA: uskovan kristityn SIELU EI VOI tehdä syntiä, sillä hänen sielunsa on uudelleensyntynyt Hänen (Jumalan) siemenestä Hänen perheeseensä:

"Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt."
1. Joh. 3:9

Kun ihmisen sisäinen tietämys Jumalan rakkkaudesta kasvaa uskon taipaleella, alkaa hän ymmärtää SYDÄMESSÄÄN synnin ja jumalattomuuden vaikutukset sekä itselleen että muille. Kun hän kääntyy rakastamaan muita niin kuin itseään, ja pyrkii tekemään muille, kuten haluaisi itselleen tehtävän, hän huomaa muuttuvansa, ja tuo muutos alkaa sydämestä, Pyhän Hengen ja Jumalan Armon asettuessa sinne.

Lihan ympärileikkaus on pysyvä, eikä sitä voi tehdä tekemättömäksi; kun liha kerran on leikattu pois, on se poissa lopullisesti. Sama vertaus sopii myös sydämen ympärileikkaukseen; kun lihallinen ruumis on irtileikattu sielusta, ei sitä voi enää liittää sihen takaisin. Jumalalle kiitos tästä!

Pelastus on Jumalan iankaikkinen ja ILMAINEN LAHJA; sitä ei voi ansaita (tai lujittaa) hyvillä teoilla:

"Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."
Room. 3:23

"Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista."
Gal. 2:16

Jos emme voi mitenkään ansaita pelastusta, niin miksi niin monet uskovat pelkäävät, että he voisivat jotenkin menettää sen? Kun annamme sielumme Jumalalle, se on Hänen omaisuuttaan iankaikkisesti! Jos olet ottanut Herramme Jeesuksen Kristuksen sydämeesi, silloin Jumala rakastaa sinua, eikä sinun tarvitse huolehtia pitääksesi kiinni Jumalasta, sillä HÄN PITÄÄ KIINNI SINUSTA.

"Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."
Room. 8:38-39

Tämän Hän teki MEIDÄN vuoksemme!


The Bible, Genesis & Geology Ministry

Suomennettu ja julkaistu tekijän luvalla. Voit lukea alkuperäisen englanninkielisen artikkelin osoitteessa:

www.kjvbible.org/body.html

maanantai 6. elokuuta 2018

Kuuliaisuus on Pelastuksen ydin

Tottelevaisuus tai kuuliaisuus on aihe, joka kääntää ajatuksemme suoraan Armolliseen Herramme, yhtenä niistä tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi Hän tuli maailmaan. Jeesus sanoi "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi" (Hepr. 10:9) ja todisti ihmisille: "minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt" (Joh. 5:30).

Kaikesta mitä Hän teki ja kärsi aina kuolemaan asti, Hän sanoi: "sen käskyn minä olen saanut Isältäni" (Joh. 10:18).

Jos tutkimme Jeesuksen opetuksia, huomaamme, että Hänen oman kuuliaisuutensa esimerkki on se, mitä Hän vaatii kaikilta, jotka haluavat olla Hänen opetuslapsiaan.

Kuuliaisuus on Pelastuksen ydin, alusta loppuun, koko Hänen julkisen toimintansa ajan.

Tämän saamme nähdä jo Vuorisaarnassa: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." (Matt. 7:21). Ja kuinka hienosti Hän jäähyväiskertomuksessa paljastaa totisen kuuliaisuuden hengellisen luonteen, kuinka se on syntynyt rakkaudesta ja saa voimansa sen kautta, ja kuinka se myös avaa tien Jumalan rakkauteen. Ota sydämellesi nämä ihanat sanat: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan (Pyhän Hengen) ... Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." ... "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan." (Joh. 14:15, 16, 21, 23).

Mitkään muut sanat eivät voisi ilmaista yksinkertaisemmin tai voimakkaammin sitä käsittämättömän suurta asemaa, jonka Kristus antaa kuuliaisuudelle, sen kahtalaisesta mahdollisuudesta: se on mahdollista vain rakastavalle sydämelle ja tekee mahdolliseksi kaiken sen, mitä Jumala voi antaa Pyhästä Hengestään, Hänen ihmeellisestä rakkaudestaan ja Hänen läsnäolostaan meissä Jeesuksessa Kristuksessa. En tunne yhtään toista raamatunkohtaa, joka paremmin ilmentäisi hengellistä elämää tai rakastavan kuuliaisuuden voimaa sen ehtona. Rukoilkaamme Jumalaa hyvin hartaasti, että Hän Pyhän Henkensä valolla kirkastaisi meidän jokapäiväisen tottelevaisuutemme sen Taivaalliseen kunniaan.

Kuinka usein ja pyyteettömästi me olemmekaan kysyneet miten voisimme pysyä Kristuksessa yhtämittaisesti? Ajattelemme, että saavuttaisimme sen tutkimalla Sanaa, kasvamalla uskossa, rukoilemalla palavammin, olemalla enemmän yhteydessä Jumalan kanssa, mutta olemme unohtaneet sen yksinkertaisen totuuden, jonka Jeesus opetti päivänselvästi: "Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani" (Joh. 15:10a) ja tämän jumalallisen oikeutuksen, joka kuuluu: "niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." (Joh. 15:10b).

Sekä Hänelle, että meille, ainoa tapa pysyä jumalallisessa rakkaudessa tämän taivaan alla, on pitää Hänen käskynsä. Kysynkin, oletko tiennyt tästä, oletko kuullut siitä saarnattavan, oletko uskonut siihen ja kokemuksiesi kautta todistanut sen oikeaksi: että kuuliaisuus maan päällä on avain Jumalan rakkaudelle Taivaalisessa kodissa? Jollei Jumalan täysimääräinen rakkaus Taivaassa saa vastakaikua meidän täysimääräisestä, rakastavasta kuuliaisuudestamme maan päällä, ei Kristus voi ilmoittaa itseään meille, eikä Jumala voi pysyä meissä, emmekä me voi pysyä Hänen rakkaudessaan.


Andrew Murray (1828-1917)