torstai 23. huhtikuuta 2020

Vain Totuuden palvelijat voivat tuntea Totuuden

"Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."

Joh. 3:8

Vain totuuden palvelijat voivat oppia tuntemaan totuuden. Ihminen voi täyttää itsensä kaikella mahdollisella tietoudella, mutta vasta sinä päivänä kun hän kääntyy kuuliaiseksi Jumalalle, se tieto saavuttaa hänen sydämensä. Silloin hän vasta tuntee totuuden! Luin kerran kirjan erään miehen sisällisestä elämästä, hän oli terävä-älyinen intellektuelli. Tämä mies käytti aikansa tutkimalla hengellisiä ihmisiä, mutta tunnusti kirjassaan, ettei koskaan ollut oppinut heidän sielunelämästään yhtään mitään. Hän oli tutkinut vain ulkonaisia piirteitä ja jäänyt siis itsekin kaiken tiedon ulkopuolelle. Näin voi todella tapahtua!

Ihminen voi lukea Raamattua, mitä tahansa sen käännöstä, mutta ilman kuuliaisuutta Jumalalle Raamattu ei aukene, ihminen jää sisäisesti sokeaksi. Tätä tosiasiaa ei voi kiistää. Hän voi tavata Roomalaiskirjeen sanasta sanaan useaan kertaan, mutta olla silti sisäisesti sokea. Hän voi tuntea läpikotaisin opinkappaleet ja kirkkoisät, mutta silti olla sisäisesti sokea. Sillä se ei ole totuuden määrä joka valistaa, vaan Totuuden Henki.

Jos haluat olla kuuliainen Herrallemme Jeesukselle, Hän valaisee sielusi sisältä käsin ja totuus, jonka olet siihen asti vain tiennyt, tulee sinussa ymmärretyksi hengellisesti. Sen voima alkaa virrata sinussa ja huomaat muutoksen – valtavan muutoksen itsessäsi.

On palkitsevaa ajatella, että usko todella muuttaa ihmisiä. Herramme Tulemuksen suurena päivänä vain tällä on merkitystä, että olemmeko näin sisäisesti valistettuja, uudelleensyntyneitä ja puhdistuneita!

Kysymys kuuluu siis: tunnemmeko Jeesuksen todella tällä tavalla?

- A.W. Tozer

keskiviikko 22. huhtikuuta 2020

Miksi Jeesuksen piti kuolla ristillä?

Kuinka Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja uhri erosivat vanhan liiton uhrista ja anteeksiannosta?

Jumala on elämänlähde; hän on elämä ja hänessä ei ole pimeyttä (1. Joh. 1:5). Jumalan vastakohta on Saatana, jonka valtakunta on pimeyden ja synnin valtakunta. Alussa Jumala teki selväksi, että synti johtaisi kuolemaan (1. Moos. 2:17; Room. 6:23).

Synti erottaa meidät Jumalasta

Kun Saatana juonellaan petti Eevan ja sai myös Aadamin tottelemattomaksi, silloin synti pääsi myös heidän luontoonsa. Synti tuli heidän ja Jumalan väliin esiripuksi, ja se erotti heidät elämän lähteestä. Hengellisesti puhuttuna he olivat kuolleet rikkomuksiinsa ja synteihinsä (Ef. 2:1). Synti oli tullut maailmaan, joka oli kirottu, ja kaikki elävät olennot tulisivat kärsimään luonnollisen kuoleman.

Synti, joka oli tullut Aadamin ja Eevan luontoon periytyi kaikille heidän jälkeläisilleen. Tämä “synti lihassa” ei ole puolustelu synnin tekemiselle, mutta se on vahva taipumus tehdä oman tahdon mukaan Jumalan tahdon sijasta. Jos seuraamme tätä taipumusta, kun esimerkiksi tulemme kiusatuksi, silloin teemme syntiä. Auttaakseen ihmisiä pääsemään oikeille raiteille, Jumala antoi heille lain, joka kertoi hänen tahtonsa ihmisille.

Valitettavasti kaikki ihmiset olivat uskomattoman heikkoja, eikä yksikään ihminen koskaan pystynyt pitämään itseään puhtaana synnistä. Itseasiassa jopa kaikkien parhaat heistä tekivät syntiä päivittäin ajatuksin, sanoin ja teoin. Toisin sanoen kaikki ihmiset olivat syyllisiä, ja Saatana pystyi käyttämään sitä syytekirjeenä heitä vastaan, ja vaatimaan heidän kuolemaansa (Room. 5:12). Temppelissä, Jumalan symbolisessa asuinpaikassa maan päällä, riippui suuri, paksu esirippu kaikkein pyhimmän edessä, mikä symbolisoi lihassa olevaa syntiä, joka erotti ihmiset Jumalasta. Jokainen joka menisi tämän esiripun läpi kuolisi saman tien, koska mikään synti ei voinut kestää Jumalan kasvojen edessä.

Anteeksianto uhrin kautta

Jumala antoi pitkämielisyydessään ihmisille mahdollisuuden: uhraamalla virheettömän eläimen ihmiset saattoivat saada syntinsä anteeksi. Kerran vuodessa ylimmäinen pappi saattoi mennä kaikkein pyhimpään uhrin veri mukanaan ja saada sovituksen kansalle. Puhtaan uhrin veren kautta synnin velka tuli maksetuksi (3. Moos. 17:11; Hebr. 9:22)

Kuitenkaan eläinten veri ei voinut poistaa ongelman juurta, joka oli synti inhimillisessä luonnossa. Sen jälkeen kun ihmisten synnit olivat anteeksiannetut, he jatkoivat synnin tekemistä, mikä tarkoitti, että heidän piti taas palata uhraamaan, vuosi toisensa jälkeen. Ei edes ylimmäinen pappi voinut auttaa heitä; hän itsekin oli syntinen, ja uhri oli yhtä paljon hänen kuin kansan puolesta annettu (Hebr. 10:1-4).

Jumala vihasi tätä kamalaa tilannetta. Hän halusi kommunikoida ihmisten kanssa ja pelastaa heidät. Hän etsi sellaista, joka saattaisi johtaa ihmiset pois synnin ja anteeksiannon kehästä. Mutta siitä huolimatta, että läpi historian oli ollut vanhurskaita, jumalaapelkääviä ihmisiä, ei kukaan heistä ollut nuhteeton, eikä kukaan heistä saattanut seisoa Jumalan ja ihmiskunnan välimiehenä. Niinpä Jumala lähetti oman poikansa toteuttaaksen historian suurimman työn (Hes. 22:30; Jes. 41:28; Jes. 60:16; Jes. 63:5; Joh. 3:16-17).

Jeesus: ihminen sanan kaikissa merkityksissä

Jeesus oli Jumalan poika, mutta hän “tyhjensi itsensä” ja tuli “ihmisen pojaksi” – ihmiseksi sanan kaikissa merkityksissä, niin että hänellä oli sama ihmisluonto kuin kaikilla meillä. Se merkitsi sitä, että Jeesus tuli kiusatuksi samoin kuin mekin. Mutta Jeesus syntyi myös Jumalan hengestä ja tämä henki johdatti häntä läpi koko hänen elämänsä ja se antoi hänelle voiman tehtävän suorittamiseen, jota varten hänet oli lähetetty (Luuk. 1:30-35; Fil. 2:5-8; Jes. 61:1-3).

“Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti.” Fil. 2:7-8. Jeesus oppi kuuliaisuuden, koska hänellä oli ihmisenä oma tahto, tai synti lihassa, ja hän tuli kiusatuksi. Hän oppi kieltämään itsensä, “ottamaan ristinsä” ja viemään sen kuolemaan. Sen seurauksena hän ei koskaan tehnyt syntiä (Hebr. 2:18; Hebr. 4:15; Hebr. 5:7-8).

Kun Jeesus puhui synnistä ja sen ajan uskonnollisten johtajien ulkokultaisuudesta, hän puhui arvovallalla ja vakuuttavasti. Mutta koska kuolema synnille tapahtui hänen sisäisessä ihmisessään, salassa ihmisiltä, lähes kaikki hänen aikalaisensa ymmärsivät hänet väärin. Tämä tapahtui siinä määrin, että lopulta hänet pidätettiin ja ristiinnaulittiin. Puhdas, vanhurskas, viaton mies kuoli kuin rikollinen, rangaistuksena synneistä, joita hän ei koskaan ollut tehnyt. Miksi?

Sovitus – ja tie seurattavaksi

Ainoa ihminen koko ihmiskunnan historiassa, joka oli puhdas ja synnitön, oli Jeesus. Ainoa, joka saattoi “seisoa aukossa”, ainoa, jota Saatana ei ollut havainnut syylliseksi. Hän oli ainoa, joka ei ollut ansainnut kuolemaa, ei fyysistä eikä hengellistä. Mutta täyttääkseen sen päämäärän, miksi hän oli tullut maan päälle, Jeesus tarjoutui vapaaehtoiseksi. Hänet ristiinnaulittiin täydellisenä, viattomana uhrina. Hän kuoli kuin Jumalan lammas, sovituksena koko ihmiskunnalle. Hän kantoi meidän kaikkien syntiemme rangaistuksen, ja kuoli; vanhurskas vääräin puolesta (Room. 5:10; 2. Kor. 5:21; 1. Piet. 3:18).  Hän ei vain kuollut fyysistä kuolemaa, vaan hän koki erotuksen Jumalasta, kun hän riippui ristillä (Matt. 27:46: Mark. 15:34) Tämän uhrin kautta kaikilla niillä, jotka uskovat häneen, on mahdollisuus saada anteeksianto.

Jeesus kuolema Golgatan ristillä, mikä on ehdottomasti yksi merkittävimmistä ja voimakkaimmista tapahtumista kautta aikojen maan päällä, on vain osa kristillistä historiaa. Sen hengen voimalla, joka Jeesuksessa oli syntymästä lähtien, hän “kärsi lihassa” kieltämällä sen ja olemalla antamatta periksi taipumukselle tehdä syntiä, joka hänellä oli ihmisluonnossaan. Tällä tavalla synti hänen lihassaan tuli tuomituksi ja hän “vei sen kuolemaan” “ristiinnaulitsemalla” himot ja halut. Vaikka hän tuli kiusatuksi, hän ei koskaan tehnyt syntiä (Hebr. 2:18; Hebr. 4:16)

Kun Jeesus kuoli ristillä, hän huusi: “Se on täytetty!” Sillä hetkellä jokainen synnin ripekin, jonka hän oli perinytt ihmisluonnossaan, oli tullut ristiinnaulituksi, ja hänen työnsä maan päällä oli täytetty. Kun Jeesus kuoli, repesi temppelin esirippu ylhäältä alas. Hinta oli maksettu; tie takaisin isän luo oli avoin.

Jeesuksen voitto synnistä oli myös voitto kuolemasta. Hän ei jäänyt hautaan, vaan nousi haudasta kirkkauden ruumiissa, joka sisälsi koko Jumalan luonnon. Neljänkymmenen päivän jälkeen hän nousi taivaaseen, missä hän istuu isän oikealla puolella (Fil. 2:5-11; Kol. 2:9)

Jeesuksen veljet!

Kuinka Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja uhri erosivat vanhan liiton uhreista ja anteeksiannosta? Kuinka Jeesuksen kuolema ristillä poistaa synnin lihastamme? Miksi tulemme jatkuvasti kiusatuiksi? Koska anteeksianto ei yksin ollut Jeesuksen elämän perimmäinen päämäärä, se ei myöskään ole perimmäinen päämäärä kristitylle. Itseasiassa anteeksianto on vain alku. Jeesus itse ilmaisee sen hyvin selvästi: “Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” Luuk. 9:23.

Jeesuksen tarkoitus ei ollut olla vain kansan syntien sovitus. Hän halusi saada opetuslapsia, jotka seuraisivat häntä. Emme voi seurata häntä kuolemaan Golgatan ristillä, mutta voimme ottaa oman ristimme päivittäin.

Seuraamalla häntä tällä tiellä, voimme tulla hänen opetuslapsikseen, ja hän lähettää Pyhän Hengen, jotta saamme saman voiman, mikä hänellä oli synnin voittamiseksi. Myös me kärsimme lihassa, me myös ristiinnaulitsemme lihamme himoineen ja haluineen, me viemme myös “ruumiin teot” kuolemaan hengen kautta ja me voimme myös vapautua synnistä, meistä tulee “jäsen hänen ruumiissaan”, meistä tulee Jeesuksen veljiä, ja me saamme osaa jumalallisesta luonnosta! (1. Piet. 4:1-2; Gal. 5:24; Room. 8:13; 1. Kor. 12:12-14; Hebr. 2:11; 2. Piet. 1:2-4).

Jeesuksen kuolema Golgatan ristillä oli hänen uskomattoman rakkaudentyönsä huipentuma ihmisiä kohtaan. Kuolemansa kautta hän sovitti ne, jotka uskovat häneen ja Jumalaan, ja elämänsä kautta hän raivasi tien takaisin Isän luo niille, jotka seuraavat häntä. Kuolettamalla synnin Jeesus voitti kuoleman (Hebr 2: 14-15). Elämänsä kautta hän antoi meille elämän. Älköön hänen uhrinsa olko turha – saakoon hän monia opetuslapsia, joita hän ei häpeä kutsua veljikseen!Kirjoittanut Milenko van der Staal / AktiiviKristinusko

Alkuperäinen artikkeli:
https://aktiivikristinusko.fi/miksi-jeesuksen-piti-kuolla-ristilla

keskiviikko 5. helmikuuta 2020

Jumalan Valtakunnan evankeliumi ja Armon evankeliumi

Eräs asia, josta ei kovin paljon löydy tietoa suomeksi, on se, että Uudessa Testamentissa saarnataan itse asiassa kahta eri evankeliumia, jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään, vaan seurausta toisistaan eli Jeesuksen saarnaama Jumalan Valtakunnan evankeliumi ja Paavalin saarnaama Armon evankeliumi.

Jeesus tuli saarnaamaan Jumalan Valtakunnan tuloa maan päälle nimenomaan juutalaiselle kansalle, ja olisi halunnut heidän vastaanottavan Hänet Vapahtajanaan ja kääntyvän Jumalan puoleen sekä pelastukseen katumuksen ja ilmeisesti myös lain pitämisen kautta. Juutalaiset eivät kuitenkaan halunneet palvelijan muodossa tullutta Jeesusta, vaan olisivat mieluummin ottaneet suoraan Daavidin kaltaisen hallitsijan ja kuninkaan, joka heille oli kirjoituksissa luvattu. Jumalan Valtakunta eli Kristuksen hallituskausi maan päällä olisi voinut toteutua jo tuolloin, mikäli juutalaiset vain olisivat vastaanottaneet Jeesuksen. Tämä ei tee juutalaisista yhtään sen huonompia, mikä tahansa muu kansa olisi varmasti toiminut samoin.

Joka tapauksessa, koska näin ei tapahtunut, Jeesus toteutti Isänsä Tahdon kuolemaan asti ja Hänet ristiinnaulittiin. Jumala varmasti tiesi, että näin tulisi käymään, ja se on osa Hänen suurta suunnitelmaansa, jotta kaikki kansat saatiin kerralla pelastuksen piiriin.

Jeesuksen Ylösnousemuksen jälkeen Jumalan suunnitelma siirtyi seuraavaan vaiheeseensa, ei siis varsinaisesti muuttunut. Jeesus oli saanut kaiken vallan Taivaassa ja maan päällä ja antoi opetuslapsilleen Lähetyskäskyn evankeliumin viemisestä koko maailmaan ja kaikkien ihmisten kastamisesta Hänen opetuslapsikseen. Jumala valitsi Paavalin tähän tehtävään ja ilmoitti Hänelle, että myös pakanakansat olisivat mukana yhtälaisessa pelastuksessa Israelin kanssa Jumalan Armon kautta, uskomalla Jeesukseen Kristuksena, joka sovitti kuolemallaan maailman synnit. Tämä ei siis kumoa Jumalan Valtakunnan tulemista maan päälle, vaan niin kuin Johanneksen Ilmestyksessä todistetaan, siirsi sen tapahtumisen juuri alkaneen Armon ajan päätökseen, kunnes pakanoiden täysi luku olisi sisälle tullut.

Paavali sai myös ilmoituksen pelastustapahtumasta, joka Vanhan Testamentin aikaan oli vielä salaisuus eli Tempauksesta, jossa Jeesus saapuu noutamaan seuraajansa pois Suuresta Ahdistuksesta eli Jumalan vihasta, johon Jumala ei heitä lupauksensa mukaisesti johdata. Tähän tapahtumaan päättyy Armon aika ja Jumala siirtyy takaisin käsittelemään Israelin pelastusta, jonka päätteeksi Jeesus saapuu heille (ja koko maailmalle) hallitsijana ja kuninkaana, kunhan Israel vain ensin vastaanottaa Hänet täysin. Tässä täyttyvät siis myös Danielin juutalaisille ennustamat vuosiviikot, joiden täytäntöönpano keskeytyi Jeesuksen ristinkuolemaan ja kaikille kansoille tarkoitetun Armon ajan alkamiseen.

Nämä "kaksi evankeliumia" selittävät hyvin niitä käsityseroja, joita uskovien välillä on, ja jotka alkoivat jo Pietarin johtamien opetuslasten ja Paavalin välillä: siitä mitä Jeesus itse asiassa sanoi ja miten Paavalin sanat olisivat ristiriidassa tämän kanssa, vaikka kyse onkin Jumalan pelastussuunnitelman etenemisestä.


keskiviikko 15. tammikuuta 2020

Mikä on Jumalan ja ajan välinen suhde?

Raamattu kuvailee Jumalan suhdetta aikaan monessa kohdin. Psalmissa 90:4 kerrotaan, että "...tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki.". Toinen Pieterinkirje 3:8 taas kertoo, että "...yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.". Jesajan kirjassa 57:15 mainitaan, että Jumalan "asumus on iankaikkinen".

Kun esimerkiksi sanotaan, että "Jumala on iankaikkinen" tai "Jumalalla ei ole alkua tai loppua", yritetään kuvailla Jumalaa sellaisesta ulottuvuudesta käsin, johon Hän ei ole sidottu. Jumala loi ajan.

Maailmankaikkeuden aika on pohjimmiltaan suoraviivainen. Se kulkee eteenpäin melko tasaista tahtia, lukuunottamatta joitakin vauhdin tai painovoiman aiheuttamia poikkeuksia. Ajassa ei voi mennä taaksepäin, eikä aikaa voi kokea kuin yksi hetki kerrallaan.

Jumalalla ei ole tällaisia rajoituksia. Hän ei elä meidän maailmankaikkeutemme "melkein suoraviivaisessa" ajassa. Hän kokee jokaisen hetken yhdellä kertaa. Tätä voisi verrata esimerkiksi animaattoriin, joka on tekemässä piirrettyä elokuvaa. Kun elokuvaa katsellaan, kaikki sen hahmot kokevat tapahtumat yksi filmiruutu kerrallaan projektorin pyörittäessä niitä valon läpi. Mutta animaattori itse on toisessa todellisuudessa, jossa kaikki filmiruudut ovat hänen edessään yhtä aikaa, ja hän voi halutessaan katsoa vaikka niitä kaikkia.

Tämän ymmärtäminen antaa meille paremman kuvan siitä, millainen voima Jumalalla on meidän elämässämme. Hän pystyi luomaan maailman kuudessa päivässä, koska päivät eivät rajoittaneet Häntä tai Luomista (Moos. 1). Hänen oli mahdollista päättää kenet pelastaa, ennen kuin aikakaudet alkoivat (2. Tim. 1:9), koska Hän loi kaikki aikakaudet. Ja Hänen oli mahdollista valmistaa meidän otolliset tekomme etukäteen (Ef. 2:10), sillä Hän näkee kaiken mitä ikinä ihmishistoriassa tapahtuu and tietää tarkalleen, miten voimme olla mahdollisimman paljon hyödyksi ihmisten saattamiseksi Hänen yhteyteensä. Kun Herra sanoo, että Hänellä on ajatuksissaan "suunnitelma" meidän varallemme (Jer. 29:11), se perustuu Hänen täydelliseen tietämykseensä koko historiasta, sekä menneestä että tulevasta. On pahinta mahdollista ajattelemattomuutta olla luottamatta Jumalan suunnitelmaan - niin kuin jättäisi huomioimatta liikennemerkit, jotka ohjaavat perille.

Jumalan iankaikkisuus on osa Hänen täyteyttään. Hänen ei tarvitse kasvaa eikä kehitttyä, ne ovat meidän etuoikeutemme täällä ajassa. Hänellä ei ole ajallista alkua tai loppua. Eikä Hänellä ole samanlaista tarvetta ajalle tai siihen liittyville rajoitteille kuin meillä. Aika on siis yksi hyvä esimerkki siitä, miksi meidän tulisi luottaa Jumalaan tämän lyhyen ajallisen elämämme aikana.


CompellingTruth.org

Suomennettu ja julkaistu tekijän luvalla.

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli:
https://www.compellingtruth.org/God-and-time.html

tiistai 17. joulukuuta 2019

Loistelias ja loppumaton hetki Herrassa

"Kaikella ajassa olevaisella on alkunsa ja loppunsa, ja se on alamainen enenemisen ja vähenemisen laille, tulemiselle ja menemiselle.

Iankaikkisella ei ole alkua, eikä loppua. Se on muuttumaton, eikä heikkene, sillä se itsessään kantaa elämää, joka on riippumaton ajasta. Siinä mikä on ikuista - sillä ei ole mennyttä, joka jo aikaa sitten on unohdettu, eikä tulevaa, joka vielä pitäisi saavuttaa.

Se on aina läsnä loisteliaassa ja loppumattomassa nykyhetkessä!"

- Andrew Murray

keskiviikko 24. huhtikuuta 2019

Sanoma, rakkaalleni -kirja

Herran Rauhaa kaikille!

Olemme tekemässä kirjaa nimimerkki Katso7:n saamista sanomista, jotka löytyvät Pelastussanoma-sivuston Profetiat-osiosta, ketjusta "Sanoma sinulle. Rakkaani!".

Kirjan on tarkoitus valmistua nyt kevään 2019 aikana ja keräämme siitä ennakkotilauksia jo nyt. Voit tilata kirjan itsellesi lähettämällä postiosoitteesi sähköpostiin:

sanoma.rakkaalleni@gmail.com

Kirja toimitetaan postiennakolla ja siitä peritään noudon yhteydessä kustannusten kattamiseksi noin 10 euroa. Kirja itsessään on siis ilmainen, eikä sillä tavoitella rahallista voittoa.

Linkki saatuihin sanomiin:

www.pelastussanoma.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=4&t=1381


maanantai 28. tammikuuta 2019

Vertaus viikunapuusta

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.
35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Uskon, että me elossa olevat olemme viikunapuun sukupolvi, joka tulee näkemään Jeesuksen ennustamien lopun ajan tapahtumien tapahtuvan, alkaen seurakunnan ylöstempauksesta. Tiedän, että monet rehelliset ja vilpittömät kristittyjen sukupolvet ovat ajatelleet näin, miksi tämä sukupolvi olisi siis erilainen, tässä muutamia syitä.

Merkit moraalisesta rappiosta, humanismin noususta ja oman itsensä palvomisesta


Toinen kirje Timoteukselle 3
1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja,
7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.

Jeesus sanoi, että ominaista ajalle juuri ennen Hänen tulemistaan, ovat väkivalta ja pahansuopuus, aivan kuten Nooan päivinä, ennen vedenpaisumusta.

Ensimmäinen Mooseksen kirja 6
11. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.
12. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä.
13. Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Eksyttävät opetukset ja väärät opettajat


Väärät opetukset seurakunnassa ja ulkokullattu kristillisyys ovat myös merkkejä viimeisistä päivistä. Ivallista, että silloin kun kirkon pitäisi olla entistä voimakkaammin palava uskoa kohtaan, on se vetäytyneempi ja maallisempi kuin koskaan aikaisemmin. Raamattu sanoo näin:

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 4
1. Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Tässä on huomattavaa, että villitsevillä hengillä tai riivajilla on oppeja. Suuri osa ihmistä on kääntynyt kokonaan pois kristinuskosta ja täyttävät uskonnollisuuden tarpeensa eksyttävillä opetuksilla. Tämä pätee kuitenkin myös kristittyihin, sillä yksikin sokea paimen tai väärä opettaja pystyy harhauttamaan kokonaisen seurakunnan. Kuten Raamatussa sanotaan: ”vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan”.

Toinen kirje Timoteukselle 4
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Ei ole mitään pahempaa kuin seurakunnan paimen, joka rakastaa ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Huomattavaa on, ettei maailmassa ole “uskonnon” puutetta, vaan ihmiset eivät halua kuulla todellista evankeliumien sanomaa, vain ns. hyvän päivän uskonnollisuutta.

Myös Jeesus varoitti viimeisinä päivinä tulevasta uskonnollisesta petoksesta. Se on ensimmäinen asia, jonka Hän mainitsee opetuslasten kysyessä merkkejä Hänen paluustaan ja Jumalan Valtakunnan tulosta maan päälle.

3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.

Pilkkaajat

Eräs paholaisen keino saada ihmisiä harhautetuksi viimeisinä päivinä, on kyseenalaistaa Kristuksen Toinen Tuleminen heidän elinaikanaan.

Toinen Pietarin kirje 3
3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4. ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."

Jeesus sanoi, että paha palvelija on se, joka kääntää ihmisten mielet pois Herran tulemisesta ja sanoo sen tapahtuvan vasta kaukaisessa tulevaisuudessa, aikana josta ei nyt tarvitse välittää.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
48. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',

Myös profeetta Aamos puhuu samasta asiasta:   

Aamos 6
1. Voi suruttomia Siionissa, huolettomia Samarian vuorella, kansoista
ensimmäisen ylimyksiä, joiden tykö Israelin heimo tulee!
2. Menkää Kalneen ja katsokaa, sieltä kulkekaa Suureen Hamatiin ja käykää filistealaisten Gatiin: ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat, onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne?
3. Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne väkivallan, valtaistuimelle istumaan;

Sotia ja sanomia sodista, ahdistus ihmisten keskuudessa sekä luonnonkatastrofit

Kansakunnat ja kansat ovat kerääntymässä sotaa varten. Viimeisten sadan vuoden aikana maapallolla on ollut kaksi suurta maailmansotaa ja nyt olemme kolmannen kynnyksellä.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua

Toiseksi viimeinen jae puhuu nälänhädästä ja maanjäristyksistä eri puolilla maapalloa, jotkut Raamatun käännökset myös kulkutautiepidemioista. Nämä ovat vaikeasti tulkittavia merkkejä, sillä kyseisiä ilmiöitä on ollut kaikkina aikoina. Jeesus antaa kuitenkin vihjeen niiden luonteesta: ne ovat kuin synnytyskipuja, jotka tihentyvät ja voimistuvat. Tämän ajan tapahtumat ovat siitä erikoisia, että ne todella tuntuvat kiihtyvän jotakin pistettä kohti.

Jumala käyttää luonnonilmiöitä viesteinään tai varoituksina, kuten vedenpaisumuksessa, Jeesuksen ristinkuolemassa tai luomiskertomuksessa, jossa Hän asettaa taivaan valot merkiksi osoittamaan eri aikoja ja ajan kulkua.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21
25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Israelin kansa tärkeimpänä ajan merkkinä

Vuonna 1948 Israelin valtio syntyi kirjaimellisesti yhden päivän aikana. Tämä tapahtui melkein kaksi tuhatta vuotta kestäneen juutalaisen kansan hajaannuksen jälkeen, joka alkoi roomalaisten tuhottua juutalaisten temppelin Jerusalemissa vuonna 70 jKr. Israelin valtio on tärkeä ajan merkki, sillä Raamattu kertoo, että lopun aikoina Jumala kerää valitun kansansa takaisin yhteen, heille luvattuun maahan, ja että Jerusalem on oleva heidän kaupunkinsa.

Jesaja 11
12. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

Jesaja 66
8. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.

Israelin alue oli ennen vuotta 1948 lähinnä erämaata, juutalaiset saivat sen jälleen viljelykelpoiseksi kastelujärjestelmien avulla. Myös Raamattu kertoo tästä:

Jesaja 35
1. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin
lilja.
2. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden.

Hesekiel 36
33. Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen,
34. ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.
35. Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja'.

Psalmit 102
17. kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa,

Jerusalemin kaupunki on kaikkien Raamatun ennustusten keskipiste. On mielenkiintoista, että nykypäivänä lähes koko maailma on huolissaan tämän muinaisen kaupungin ympärillä vellovasta kiistasta. Raamattu on ennustanut, että viimeisinä päivinä kaikki kansakunnat ovat osallina “Suuren Kuninkaan Kaupungin” kohtalossa.

Sarkaja 12
2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Jumala on luvannut siunata niitä, jotka siunaavat Israelia ja kirota ne, jotka kiroavat sitä. Tällä hetkellä Israelin valtiota yritetään jakaa juutalaisten ja palestiinalaisten rauhansopimuksella. Maailma on todellakin ottanut Jerusalemin “väkikivekseen”, tällä saattaa olla kohtalokkaita seurauksia.

Jooel 3
1. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan
ja Jerusalemin kohtalon,
2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Jeesus ennusti, että lopun aikoina Jerusalemissa todellakin asuisi juutalaisia, ja että maapallon kansakunnat kokoontuvat siellä ahdistuksen aikana.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21
24. ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

Eräs merkki lopun ajoista, joka usein unohdetaan, on ihmiskunnan nopea teknologinen kehittyminen aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Profeetta Daniel sai ennustuksen:

4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

Viimeisen sadan vuoden aikana ihmisen käyttämä tekniikka on kehittynyt lähes eksponentiaalisesti. Nykypäivänä voimme matkustaa nopeasti pitkänkin matkan päähän, jopa avaruuteen asti. Voimme olla yhteydessä toisella puolella maailmaa olevan henkilön kanssa ja lääketiede kehittyy harppauksin koko ajan. Useat Raamatun ennustukset, jotka ovat ennen olleet mahdottomia ymmärtää, ovat nykyisin ihmisten arkipäivää. Esimerkiksi Johanneksen ilmestyksen kahden todistajan kuolema, jota koko maailma tulee samanaikaisesti ihmettelemään, on ennen nykyistä reaaliaikaista uutisointia ollut arvoitus.

Myös Johanneksen ilmestyksen kuvaukset sodan aiheuttamista tuhoista ovat ennen ydinaseiden aikaa vaikuttaneet mahdottomilta. Suureen Ahdistukseen jäävät ihmiset joutuvat todistamaan sellaisia sotia ja joukkotuhoja, joita maailma ei ole ennen nähnyt. Jeesus sanoi Öljymäellä:  “ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi”.

Tärkein merkki viimeisistä päivistä on kuitenkin Israelin valtion syntyminen ja kansan hajaannuksen päättyminen. Viikunapuun katsotaan Raamatussa symboloivan juuri Israelia. Jeesuksen vertaus viikunapuusta, sen versomisesta ja tämän näkevästä sukupolvesta vastaa opetuslasten kysymykseen Hänen Toisesta Tulemisestaan ja lopun aikojen alkamisesta. Se sukupolvi, joka näkee viikunapuun versovan, näkee myös lopun aikojen alkavan.

Johanneksen ilmestys 6
12. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

Johanneksen ilmestys 7
9. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
..
13. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
14. Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Lopun ajoilla tarkoitetaan viimeistä seitsemän vuoden ajanjaksoa eli Suurta Ahdistusta, jolloin antikristus hallitsee maailmaa. Jeesus kuitenkin pelastaa hänelle uskolliset ihmiset ainakin tämän ajan pahimmasta vaiheesta niin sanotussa seurakunnan ylösotossa. Tämän hetken tarkka ajankohta on salattu ja siihen asti maapallon ihmiset elävät normaalia elämäänsä, vaikkakin kasvavan ahdistuksen keskellä.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24
27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
..
30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
..
36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
..
40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

Raamattu kehottaa kaikkia, myös jo uskossa olevia, turvautumaan Jeesukseen päivittäin ja tunnustamaan Hänelle syntinsä, jolloin on osallisena pelastuksesta Hänen Ristintyönsä kautta. Jokaisen ihmisen on kuitenkin tehtävä valinta tämän elämän aikana, täällä maan päällä. Älä siis epäröi vastata Herramme kutsuun, vielä kun aikaa on!

Evankeliumi Johanneksen mukaan 20
29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"